CWACCI

 

CZECH-WEST AFRICAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIES

(česko-západoafrická obchodní a průmyslová komora)

PNG

O NÁS

CWACCI (česko-západoafrická obchodní a průmyslová komora) je nezávislá organizace, která byla založena s cílem dlouhodobého zintenzivnění vztahů mezi zeměmi západní Afriky a členy komory v České republice.

Mezi naše priority pro nadcházející období patří zejména aktivní podpora našich členů při klíčových příležitostech, pro rozšiřování aktivit, výměnu zkušeností a know-how a zastupování zájmů našich členů.

Důležitá vize česko-západoafrické komory obchodu a průmyslu je také humanitární pomoc v zemích západní Afriky a podpora projektů, které přispívají ke zlepšování podmínek pro ty, kteří to potřebují.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete stát se členem CWACCI a společně s námi se připojíte k projektům, které Vám pomohou expandovat na Západoafrický trh a které dávají smysl.

Chcete úspěšně vstoupit na trh zemí západní Afriky, nebo máte zájem o dlouhodobý rozvoj vaší společnosti?

Nabízíme vám možnost kontaktovat potenciální obchodní partnery a získat zpětnou vazbu bez nutnosti vynaložit náklady před vstupem na africký trh

Definování profilu potencionálního business partnera na základě diskuze s klientem

Identifikace společnosti odpovídající k danému profilu

Prezentace Vaší nabídky vybraným společnostem

Poskytování podrobné zprávy s výstupem Vaší nabídky, která zahrnuje finální hodnocení a doporučení

OBCHODNÍ PARTNER

 

Podpora a pomoc při hledání vhodných obchodních partnerů a při identifikaci obchodních příležitostí

ANALÝZY

 

Poskytování různých tržních a ekonomických

informací a analýzy

ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

 

Poradenství při zakládání společnosti, hledání

ředitelů a zaměstnanců, pomoc s nabídkami pojištění a založení bankovního účtu

VÍZUM

 

Pomůžeme Vám se získáním Víza podle účelu cesty (obchodní víza, turistické vízum, ….)

POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ A SEMINÁŘŮ

Organizace společenských akcích z Česka a západoafrických zemí, semináře, obchodní fóra a veletrhy, organizace společných akcí s ostatními dvoustrannými obchodními komorami v Česku.

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

 

Poradenství pro společnosti v daňových a právních otázkách,

odborné překlady a tlumočení

VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vzdělávání ve školách a stipendia. Podpora uplatnění mladých talentů také mimo africký kontinent

HUMANITÁRNÍ PROJEKTY

 

Organizace různých humanitárních a

Environmentálních projektů

ZDRAVÍ A ROZVOJ

 

Aktivity pomáhající s rozvojem, podpory zdraví a vzdělávání

PODPORA

 

Propagace kulturních akcí a podpora mladých sportovních talentů