AFRIKANA

je společnost akreditovaná ministerstvem školství ČR, která na základě dobrovolnosti sdružuje občany ČR, cizince pobývající na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, pro něž je cílem integrace cizinců, žijících na území ČR do české společnosti, která je zárukou úspěšného rozvoje všech hodnot demokratické společnosti.

ENFIREEX 

AUTOMATICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o patentovanou technologii hasicího zařízení zaplavovacího typu pro potlačení počátečních požárů s použitím ekologicky čistého hasiva.

Kvalitou a zpracováním je určeno zejména pro industriální oblast a automotiv, kdy svou koncepcí může nahradit složité hasicí systémy.